กระเป๋าถือ ทูโทนศรนารายณ์ แบบ B

กระเป๋าถือ ทูโทนศรนารายณ์ แบบ B

รายละเอียดเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไว
Size : Bag : W 30.5 cm x H 20 cm x D 15 cm
Length of Bag Handle : 31.5 cm
Weight : 39.2 grams

ชื่อเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไว : กระเป๋าถือ ทูโทนศรนารายณ์ แบบ B

จักสานป่านศรนารายณ์
แต่เดิมชาวเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวหุบกะพง ต.เขาใหญ่ มีอาชีพทำไร่ ทำสวน เพาะปลูกพืชผักสวนครัวเป็นหลัก กระทั่งปี พ.ศ.2517 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชกระแสรับสั่งให้กระทรวงเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวส่งเจ้าหน้าที่เข้าสอนงานหัตถกรรมจาก “ป่านศรนารายณ์” แก่ชาวเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไว เพื่อเป็นราย
ได้เสริม เพราะเห็นว่าเป็นแหล่งปลูกพืชชนิดนี้จำนวนมาก จากนั้นมางานถักทอเส้นใยป่านศรนารายณ์ได้กลายมาเป็น หมวก กระเป๋า รองเท้า ที่มีจุดเด่นคือ ความแข็งแรงทนทาน สีไม่ตก ไม่เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวรา และมีสีสันสวยงามอันเกิดจากกรรมวิธีการย้อมสี ล้างสี และวิธีป้องกันสีตก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีสีสันสดใส ไม่ซีด
ง่าย ประกอบกับฝีมือการออกแบบที่หลากหลาย แลดูทันสมัย จึงทำให้งานหัตถกรรมของกลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ : จ.เพชรบุรี

เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวหัตถกรรมงานฝีมือ
สี ขนาด รายละเอียดของเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไว อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย

(Visited 1 times, 1 visits today)