คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ประกวดราคาจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวย่อยที่ ๒.๒.๑ จัดทำจุด Check in ป้ายเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวป้ายบอกทาง ป้ายแสดงเส้นทางฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(05/09/2561)