เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวประชาสัมพันธ์

เพชรบุรี..นายนิสิต จันทร์สมวงศ์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทนมอบเงินสดให้กับบุคลากรในสังกัด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนจากบัญชีกองทุนสวัสดิการกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 ราย

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวโยบายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

พช.เพชรบุรี / นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี นำทีพ พช. เข้าร่วมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2562

นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมตอบข้อซักถามและให้เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวในประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย