พจ.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวสารเพื่อสร้างการรับรู้จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวสารเพื่อสร้างการรับรู้จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อให้การนำเสนอเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวสารของแต่ละหน่วยงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันมีการบูรณาเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวสารเพื่อประชาชน ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน  มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)